Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0

Inteligentne centrum zarządzania energią