ENERGIA

ODNAWIALNA
PRZYSZŁOŚCI 

Fotowoltaika

Energia odnawialna przyszłości

Instalacje fotowoltaiczne z roku na rok zyskują na popularności. To bardzo ekonomiczne, a przy tym również ekologiczne źródło energii elektrycznej, któremu zaufało już wielu ludzi na całym świecie. Dynamiczny rozwój branży sprawił, że instalacje fotowoltaiczne dostępne są dziś dla każdego, oferując w zamian znaczne oszczędności, niezależność energetyczną i możliwość realnego przyczynienia się do ochrony środowiska.

Montaż na dachu płaskim

Montaż na Dachu pokrytym dachówką

Montaż na gruncie

Montaż na dachu pokrytym blachodachówką

Montaż na dachu pokrytym blachą trapezową

FAQ

Czym jest instalacja fotowoltaiczna?

Słowo „fotowoltaika” powstało przez połączenie greckiego słowa „phōs” (światło) oraz słowa „volt” (jednostka napięcia). Fotowoltaika to zatem energia elektryczna generowana na skutek promieniowania słonecznego. Produkcja energii elektrycznej w panelach fotowoltaicznych możliwa jest dzięki zjawisku, które nazywane jest efektem fotowoltaicznym (pochłanianie fotonów i uwalnianie elektronów przez niektóre materiały, w tym np. krzem). Promienie słoneczne, które padają na ogniwo fotowoltaiczne przekształcane są w prąd stały, który kierowany jest następnie do falownika (inwertora solarnego), gdzie przekształcany jest w prąd zmienny o napięciu nieco wyższym niż prąd sieciowy. Wyprodukowana w ten sposób energia elektryczna zasilać będzie nie tylko gospodarstwo domowe – niewykorzystana trafi do sieci i zasili domy w okolicy. Nadwyżka nie jest jednak tracona, ponieważ może wrócić z sieci w 70% lub 80%, w razie zwiększonego zapotrzebowania lub zmniejszonej w zimie produkcji. W praktyce wygląda to tak, że nadprodukcja prądu z miesięcy letnich może być wykorzystana zimą, gdy prądu z promieni słonecznych jest mniej. Prąd wysyłany do sieci i pobierany z sieci zlicza specjalny licznik dwukierunkowy – jego pomiary są podstawą rozliczeń z zakładem energetycznym.

Kto może korzystać z paneli fotowoltaicznych?
Panele fotowoltaiczne można dziś montować na prawie na każdym dachu. Mogą być one montowane również na innych powierzchniach, w tym między innymi na gruncie. Instalacje fotowoltaiczne można spotkać nie tylko na wielu domach, ale również na dachach licznych instytucji oraz budynków firmowych. Montaż paneli fotowoltaicznych nie jest skomplikowany i nie wymaga dużej ingerencji w konstrukcję dachu, czy też instalację elektryczną. Sam koszt instalacji szybko się zwraca, a biorąc pod uwagę możliwość uzyskania dotacji czy dofinansowania, cena fotowoltaiki w zestawieniu z oszczędnościami jest bardzo korzystna. Przed instalacją paneli fotowoltaicznych w domu lub firmie, należy w pierwszej kolejności określić potrzebną moc systemu. Instalację fotowoltaiczną powinno dobierać się w taki sposób, by energia produkowana przez panele słoneczne nie przekraczała rocznego zużycia prądu w budynku. Wiele osób niesłusznie obawia się o działanie paneli fotowoltaicznych w miesiącach zimowych. Należy zaznaczyć, że fotowoltaika działa w Polsce nie tylko latem, ale i zimą. Panele fotowoltaiczne potrzebują światła, jednak nie muszą to być upalne dni. Panele pracują nawet wtedy, gdy niebo jest zachmurzone, a światło słoneczne wyraźnie rozproszone. Należy również pamiętać o nadwyżce prądu z miesięcy letnich, która w przypadku prawidłowo zaplanowanych instalacji fotowoltaicznych powinna bez problemu pokryć zapotrzebowanie energetyczne miesięcy charakteryzujących się najniższymi uzyskami.
Instalacja fotowoltaiczna – dlaczego warto?
Wiele osób decyduje się na montaż paneli fotowoltaicznych ze względów ekonomicznych. Produkcja energii elektrycznej na własny użytek jest nie tylko opłacalna, ale również pozwala uniezależnić się od rosnących cen energii elektrycznej. Własne panele fotowoltaiczne to także możliwość znacznych oszczędności na źródłach energii importowanych z zagranicy, w tym na paliwach kopalnych czy gazie. Panele fotowoltaiczne są ponadto bardzo trwałe. Charakteryzują się długą żywotnością, stabilnością i niezawodnością. Nie wymagają częstych przeglądów i serwisów, przez co ich eksploatacja jest prosta i bezproblemowa. Są one również przyjazne dla użytkowników – nie hałasują, a ich praca nie jest uciążliwa dla mieszkańców. Produkcja prądu z paneli fotowoltaicznych to wreszcie rozwiązanie wyjątkowo przyjazne dla środowiska. Panele fotowoltaiczne, które zaliczane są do Odnawialnych Źródeł Energii, nie wydzielają spalin, szkodliwych związków czy dwutlenku węgla – są więc bezpieczne dla otoczenia. Słońce to wreszcie niewyczerpalne źródło energii, o które nie prowadzi się wojen, ponieważ energia słoneczna dostępna jest dla każdego bez żadnych ograniczeń.
Czy istnieje możliwość dofinansowania?

Oczywiście istnieje możliwość dofinansowania kosztu mikroinstalacji fotowoltaicznych z programu „Mój Prąd” – https://mojprad.gov.pl/
Nasza firma pomaga w przygotowaniu dokumentacji i złożeniu wniosku w imieniu klienta.

Co zrobić, kiedy instalacja PV już działa, jednak nie ma to odzwierciedlenia w wysokości rachunków za energię elektryczną?

Po pierwsze można opłacać faktury prognozowane w terminie, a nadpłata, jaką osiągnie klient, zostanie przekazana na poczet przyszłych rachunków. Drugim rozwiązaniem jest również terminowe opłacanie faktur, a następnie złożenie wniosku do ENEA o zwrot nadpłaty po obowiązującym klienta okresie rozliczeniowym.

Oprócz tego, można także złożyć wniosek do zakładu energetycznego o zmniejszenie wysokości prognozowanych faktur wyłącznie do opłat stałych (abonamentowych). Warto zaznaczyć, że klient ma do tego pełne prawo na podstawie §32 ust. 5. zawartego w Rozporządzeniu, a z ekonomicznego punktu widzenia jest to najkorzystniejsza opcja. Faktury prognozowane będą wówczas zawierały jedynie opłaty abonamentowe, które nie są na tyle wysokie, by odcisnęły piętno na budżecie gospodarstwa domowego. Dopiero na koniec okresu rozliczeniowego klient uiści ewentualną dopłatę, jeśli ilość energii pobranej będzie wyższa niż wyprodukowanej. Dobrze dobrana moc instalacji fotowoltaicznej powinna jednak w pełni zaspokoić wydatek energetyczny gospodarstwa domowego.

Jak dokonać zmiany w wysokości faktur prognozowanych?

Jest kilka opcji, za pomocą których można to uczynić:

  1. mailowo na adres kontakt@enea.pl w tytule wpisując „Zmiana faktury prognozowanej„. W treści należy podać swoje dane weryfikacyjne (imię i nazwisko, numer klienta bądź umowy, numer PPE czy PESEL). Oprócz tego należy zwrócić się z prośbą o zmniejszenie faktur prognozowanych wyłącznie do opłat stałych – abonamentowych. Na zakończenie klient powinien uzasadnić swoją prośbę. Jeśli jest pewien, że instalacja została optymalnie dobrana i pokryje jego zapotrzebowanie energetyczne oraz stratę na rzecz magazynowanie energii przez OSD może powołać się na to w uzasadnieniu.
  2. telefonicznie z ENEA pod numerem 611 111 111 (warto przygotować numer klienta i numer PESEL w celu weryfikacji klienta),
  3. osobiście w Biurze Obsługi Klienta ENEA.

Podsumowanie

Faktury prognozowane to nowość dla prosumentów, korzystających z usług ENEA. Najważniejsze jednak jest to, żeby klient znał swoje prawa i wiedział co może uczynić w takiej sytuacji. Vex Energy pomaga swoim klientom wypełnić formalności związane z dokumentacją do zakładu energetycznego. Jeśli chcesz powierzyć montaż instalacji fotowoltaicznej firmie zajmującej się kompleksową obsługą klienta zapraszamy do kontaktu!

Przyjazna Energia.com Sp. z o.o.

Zielony Stok 14/1,

80-119 Gdańsk

NIP: 521 377 66 61

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000673423