LG NeON® 2 BiFacial jest oparty o znany moduł wysokiej mocy LG NeON® 2. Już na przedniej stronie moduły LG405N2T-J5
z 72 wysoko wydajnymi ogniwami monokrystalicznymi osiągają moc podstawową 405 watów peak (Wp).
Dzięki zastosowaniu ogniw dwupowierzchniowych i przezroczystej folii na odwrocie można w pełny sposób wykorzystać
moc modułów słonecznych LG NeON® 2 z technologią CELLO. Dzięki dodatkowemu uzyskowi tylnej strony modułu
(„bonus dwupowierzchniowy”) moc całkowita modułu LG NeON® 2 BiFacial w optymalnych warunkach zwiększa.